Hotell och turismutbildning

Campus Oxelösund, i samarbete med Campus Nyköping och Nyköpings Strand Utbildningscentrum, erbjuder hotell och turismutbildning. Utbildningen är en gymnasial vuxenutbildning med kurser från Hotell- och Turismprogrammet. Studierna ger en grundläggande yrkeskunskap för de valda områdena och ger dig en grund för att direkt efter utbildningens avslut kunna gå ut i ett yrke inom hotell- konferens och turistnäringen.

Utbildningens genomförande

Utbildningen är på 50 veckor heltid och ger totalt 1200 poäng.

Utbildningens innehåll

 • Besöksnäringen
 • Aktiviteter och upplevelser
 • Resmål och resvägar
 • Service och bemötande 1
 • Konferens 1
 • Reception 1
 • Frukost och bufféservering
 • Våningsservice
 • Värdskap på resmålet 1
 • Personlig försäljning
 • Servering 1
 • Företagsekonomi 1

Läs mer här

Kontakt för sidan: Kommuncenter