Information om VRE

På Nyköpings lasarett har flera fall av VRE (Vancomycinresistenta enterokocker) konstaterats. Några av kommunernas särskilda boenden är berörda av det VRE-utbrott som pågår på Nyköpings lasarett. Oxelösunds kommuns hälso- och sjukvård har pågående kontakt med smittskyddet/vårdhygien och följer särskilda vårdrutiner för detta. 

För allmänhetens frågor finns telefonnummer 0155-24 14 15 mellan klockan 8-17

Personal som har frågor gällande sin arbetsmiljö kontaktar sin chef. 

Här finns Landstingets frågor och svar om VRE

Kontakt för sidan: Kommuncenter