Inkomstjämförelse

Utbildningsförvaltningen jämför varje år hushållens deklarerade inkomster med den avgift som debiterats för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare). Det innebär att hushåll som betalt för mycket i avgift kommer få pengar tillbaka och de som betalt för lite kommer få en extra faktura. Skillnader i avgifter under 500 kronor kommer inte att justeras.

Under januari och februari 2018 har vi jämfört inkomster och avgifter för de hushåll som haft förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg under år 2016.

Om jämförelsen visar att du uppgett för hög inkomst och därmed betalt för mycket i avgift kommer du att få ett brev med information om utbetalning.

Om jämförelsen visar att du uppgett för låg inkomst och därmed betalt för lite i avgift kommer du att få en extra faktura. Om du anser att vi fattat ett felaktigt beslut angående din avgift har du rätt att överklaga. Du gör då en skriftlig överklagan till Utbildningsförvaltningen i Oxelösunds kommun. Är du fortsatt missnöjd efter vår prövning kan du överklaga till förvaltningsrätten.

För att avgiften för förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg ska bli rätt är det viktigt att vi alltid har er aktuella inkomstuppgift. Varje gång din inkomst förändras meddelar du detta via vår e-tjänst. Inkomsten anges brutto (innan skatt) per månad.

Kontakt för sidan: Kommuncenter