Invigning av Drivhuset

Välkommen på invigning av Drivhuset och träffa oss som jobbar här. Invigningen är öppen för alla intresserade.

Onsdag 18 oktober mellan 15-16 invigs Drivhuset - Oxelösunds nya samverkansarena för arbetssökande. Drivhuset ligger i Campus Oxelösunds lokaler på Oxelögatan 24.

Linus Fogel, Vård- och omsorgsnämndens ordförande och Britta Bergström, Utbildningsnämndens ordförande talar och klipper bandet. Vi bjuder på bubbel, snittar och underhållning av Musikskolan.

Drivhuset är en unik samverkan mellan kommunen (Arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen) och andra aktörer under samma tak för ungdomar och vuxna på väg mot studier och arbete. 

Här arbetar jobbcoacher, socialsekreterare, studie- och yrkesvägledare, språkpraktiksamordnare, mentorer från SFI och handläggare från Arbetsförmedlingen. Genom samverkan motiverar, vägleder och stöttar de individer att finna, få och behålla ett jobb. Möjligheten att fånga upp den arbetssökande ökar när alla tar ansvar och är delaktiga i planen för framtiden.

Namnet Drivhuset symboliserar verksamheten. Det bygger på värdegrunden att tro på alla människors inre driv och förmåga att förverkliga sina mål. Individen är i centrum och allt stöd som behövs finns runtomkring.

Kontakt för sidan: Kommuncenter