Jubilarer och stipendiater

Jubilarer från vänster: Agneta Rönn, Ann Svensson, Inge Ståhlgren, Britta Bergström och Gunnar Söderberg.

Jubilarer från vänster: Britt Palmqvist, Diana de la Fuente, Jane Lindqvist, Mariela Perez, Britt-Marie Björgum, Bengt-Erik Renfors, Mattias Carlsson och Janette Johansson. Saknas på bilden gör Anja Rodas och Lena Svedlind

Stipendiater från vänster: Fågelföreningen Tärnan (Björn Erixon och Lennart Wahlén) miljöstipendium, Isac Jonasen och Nicklas von Kronhelm eldsjälsstipendium idrott, Karin Aggefors eldsjälsstipedium kultur och Nicky William kulturstipendium. Saknas på bilden gör Erik Nilsson idrottsstipendiat.

Onsdag 6 december uppvaktades personal som varit anställd inom kommunen i 25 år samt förtroendevald som har haft kommunalt förtroeoenmannauppdrag i 15 år på Källan Restaurang och Café, Jogersö.

Jubilarerna uppvaktades som vanligt med blommor och en gåva. De fick välja mellan guldklocka och cykel.  

Samtidigt delades årets kultur-, idrotts-, eldsjäls- och miljöstipendium ut. Efter utdelningen intogs en julbuffé.

 

Foton av Malin Rebecca West

Kontakt för sidan: Kommuncenter