Kilenkrysset bygger på Hagtornsvägen

Oxelösunds kommun har tidigare erbjudit olika byggherrar att bygga bostäder på området vid Hagtornsvägen i närheten av Peterslundsskolan (del av fastigheten Stjärnholm 5:37), och nu tecknas ett köpe- och exploateringsavtal med Kilenkrysset AB. Köpesumman är 2,7 miljoner kronor.

Kilenkrysset är en företagsgrupp med ett 100-tal bolag som bedriver byggverksamhet och fastighetsförvaltning. Företaget har bland annat egen produktion av byggelement vilka gjuts i företagets gjuterinläggning i Strängnäs. Företaget har ett uttalat syfte att minska byggkostnaderna vid byggnation för att möjliggöra billigt boende.

- Vi är givetvis väldigt nöjda med att Kilenkrysset visar intresse för att på det här sättet börja bygga i Oxelösund, säger Johan Persson, kommunchef.

Kilenkrysset ges rätt att besluta om det ska bygga hyres- eller bostadsrätter. 

- I köpe- och exploateringsavtalet står att om byggnation inte påbörjas inom 2 år återgår köpet, vilket Kilenkrysset accepterat. Det är ett sätt för oss att se till att det byggs på den mark vi säljer, säger Catharina Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande.

Beroende på utformning kan ett 25-tal enfamiljshus i 1 eller 2 våningar byggas på området. Den byggtekniska ytan är 1900 kvadratmeter och områdets totala yta är cirka 7000 kvadratmeter.

Exploateringen beräknas starta i år. 

- Vi ser fram emot att Kilenkrysset på det här sättet exploaterar det här markområdet, säger Johan Persson.

Kilenkrysset AB har med anledning av avtalet inlett diskussioner med bygglovsenheten inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Bilden visar villor i Fårhushagen, Strängnäs av Kilenkrysset.

Kontakt för sidan: Kommuncenter