Kommunhusets parkering

Ombyggnadsprojektet av parkeringen är nu halvvägs. Vi kommer att öppna den nya parkeringsytan tillfälligt under några veckor. Någon gång i mitten/slutet av maj stängs ytan av under några dagar för då skall det sista lagret asfalt läggas och parkeringsrutorna skall målas. Just nu är kantstenen mot väster hög, tänk på detta om din bil har en låg front.

Kontakt för sidan: Kommuncenter