Kor och får på Femöre

Oxelösunds kommun har hyrt in djur för att beta inom Femöre Naturreservat. Allmänheten är välkommen att besöka hagarna under förutsättning att man visar varsamhet vid möte med djuren. Det finns 7 kor i hagen på Västra Femöre. I hagen på Södra Femöre finns 13 får (tackor och lamm). Oxelösunds kommun har anställt personal som utför daglig tillsyn av djuren. Djurens betande innebär att hagmarken hålls öppen. Hade kommunen inte haft djur där skulle hagarna behövt slås för hand. 

Kontakt för sidan: Kommuncenter