Kunskapsutvecklingen i grundskolan – vad gör utbildningsnämnden?

Nämnden behöver stärka sin styrning och uppföljning över kunskapsutvecklingen och löpande ta del av dokumenterade analyser på kommun- och skolnivå för att kunna besluta om adekvata åtgärder för högre kunskapsresultat. Det anser kommunrevisorerna, som bett revisionsföretaget EY utreda frågan. 

Läs mer här

Kontakt för sidan: Kommuncenter