Kustbostäders fastighetsförsäljning

I augusti 2017 ifrågasatte SN hur värdet på tre fastigheter, som Kustbostäder sålt, kunde ha ökat i pris med cirka 15 miljoner kr på drygt ett och ett halvt år. Lekmannarevisorerna lät undersöka om försäljningen gjorts affärsmässigt och följt regelverket. Läs om utredningsresultaten här.

Kontakt för sidan: Kommuncenter