Löfte till medborgarna – ett tryggare centrum

Kommunalrådet Catharina Fredriksson och lokalpolisområdeschef Lars Hammarsjö undertecknar medborgarlöfte för 2017

Torsdag 16 februari träffades kommunalrådet Catharina Fredriksson och Lars Hammarsjö, lokalpolisområdeschef, för att underteckna årets medborgarlöfte som lovar ett antal åtgärder för att göra centrala Oxelösund till en tryggare plats.

I Polisens Trygghetsmätning och i medborgardialoger har det framkommit att många medborgare upplever otrygghet i centrala Oxelösund. Otryggheten påverkas av att trafikanter kör för fort och inte respekterar gällande trafikregler, att det sker missbruk av alkohol och droger samt att vissa ungdomar saknar meningsfulla fritidsaktiviteter.

I Medborgarlöftet för 2017 lovar därför kommunen och polismyndigheten att genomföra ett antal aktiviteter som ska bidra till att göra centrala Oxelösund till en tryggare plats.

För att förebygga brott och öka känslan av trygghet i centrala Oxelösund lovar polisen och Oxelösunds kommun:

  • Att polisen ska genomföra trafikkontroller med inriktning mot nykterhet, hastighet och beteenden

  • Att polisen och Oxelösunds kommun möjliggör för medborgarna att på ett enkelt sätt dela med sig till oss av sina synpunkter

  • Att polisen och Oxelösunds kommun kontinuerligt träffas och tar del av medborgarnas synpunkter, för att väga in dem i det fortsatta arbetet med trygghet och säkerhet

  • Att polisen och kommunen genomför insatser för att minska användandet och förekomsten av narkotika

  • Att Oxelösunds kommun och polisen genomför trygghetsvandringar i centrala Oxelösund för att identifiera brister i miljön som kan skapa risker och otrygghet, i syfte att åtgärda dessa

  • Att kommunen ska undersöka vilka fritidsaktiviteter som unga i Oxelösund efterfrågar, i syfte att möta behoven

Följ med i hur det går!

Det löpande arbetet med medborgarlöftet går att följa på polisens och kommunens FaceBook-sidor. Arbetet följs upp tertialvis och kommer att redovisas på polisens och kommunens hemsidor i maj och september 2017 samt i januari 2018

Kontakt för sidan: Kommuncenter