Lönesystemet - Ansvar och delaktighet i gemensam nämnd

Vad har Oxelösund haft för ansvar och delaktighet vid upphandling av det gemensamma lönesystemet?

Revisorerna har bett EY göra en förstudie för att reda ut ansvar för verksamheter som görs i gemensam nämnd med andra kommuner eller med landstinget. Läs mer här

Kontakt för sidan: Kommuncenter