Lyckat vänortsmöte I Oxelösund

11–12 maj stod Oxelösunds kommun som värd för 170 besökare från 27 europeiska städer i vänortsorganisationen Douzelage.

Mötet öppnades formellt på fredagsmorgonen med invigningstal av kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson och organisationens president.  Förra rektorn för musikskolan, Kenneth Rodrick, med band bjöd på musikunderhållning.

Mötet delade sedan upp sig ett huvudmöte, ett utbildningsmöte och ett ungdomsmöte. Huvudtemat för mötet var integration i europeiska städer och hanterades bland annat genom workshops. Arbetet leddes och dokumenterades av 12 duktiga och entusiastiska workshopledare.

Under besöket har deltagarna fått möjlighet att lyssna till Musikskolan som är flitiga besökare hos våra olika vänorter. Närmast på tur står ett planerat besök i Sherborne i England. 

Arbetet avslutades på lördagen och deltagarna kunde välja mellan att delta på en mycket uppskattad båttur i skärgården och besök på Oxelö marknad. 

Mötet i sin helhet avslutades på lördagskvällen med avtackning och utbyte av gåvor.

- Douzelage 2018 i Oxelösund var en framgång. Många idéer och tankar utbyttes om vad som är små och stora framgångsfaktorer för framgångsrik integration. Utbytet med våra europeiska vänorter sker alltid med stor glädje och ger oss nya perspektiv på svåra frågor som vi inom vänorterna gemensamt och var och en för sig har att hantera, säger Catharina Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande.

Kontakt för sidan: Kommuncenter