Medvind för Oxelösund

Oxelösunds kommun visar ett positivt ekonomiskt resultat (2,4 miljoner kronor) när bokslutet för 2019 summeras. Detta trots det ansträngda läget som alla Sveriges kommuner befinner sig i.

- Det är ett styrkebesked att vi klarar av att leverera ett positivt ekonomiskt resultat. Det effektiviseringsarbete som skett inom Äldreomsorgsförvaltning och Social- och omsorgsförvaltning har bidragit, säger Catharina Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande. Glädjande nog har sjukfrånvaron också minskat, vilket visar att våra åtgärder börjar få effekt.

Medarbetarna är nöjda med kommunen som arbetsgivare. Den senaste medarbetarundersökningen visar att 92% upplever att de har ett meningsfullt arbete.

- Jag vill rikta ett stort tack till alla våra engagerade medarbetare som servar våra invånare varje dag året om, säger Johan Persson, kommunchef.

Under 2019 skedde flera anvisningar av mark för bostadsbyggnation. Två av projekten är Stenvikshöjden, som blir en helt ny stadsdel i Oxelösund, och Bovieran, som erbjuder boende för personer från 55 år och uppåt. Under 2019 började en ny skola, Oxelöskolan, byggas, och på Femöre togs det första spadtaget för nya flerfamiljshus.

I augusti arrangerade Oxelösunds segelsällskap (OXSS) EM i havskappsegling tillsammans med frivilliga krafter, företag och kommun. Ett arrangemang som lockade deltagare och besökare från delar av Europa. 2019 steg Oxelösund i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet. Arbetet med att förbättra det ytterligare fortsätter.


Ett slutligt beslut om bokslutet fattas av Kommunfullmäktige på nästa sammanträde.

Kontakt för sidan: Kommuncenter