Mikroplaster i sjöar och hav

Mikroplast är plastpartiklar som är mindre än 5 mm i diameter, den kan även utgöras av små pellets som används för att tillverka nya plastföremål. Mikroplasten kommer från flera olika källor, men troligtvis kommer en stor del av den från större plastföremål som under sin nedbrytningsprocess finfördelats till mikrostorlek. Plasten kan vara skadlig för djur som lever i marina miljöer och bryts aldrig ner helt och hållet. Djur som äter plankton kan förväxla mikroplasten med plankton och svälter ihjäl, det kan också bindas miljögifter till mikroplasten.

Vad kan jag göra?
Du kan göra stor skillnad.  

  • Ta med plastskräpet från båtturen eller strandbesöket och lämna till återvinning. 
  • Undvik engångsartiklar av plast. Till sjöss är det generellt bättre att använda produkter av papp, trä och metall än plast då dessa material inte orsakar lika stor skada på havsmiljön vid eventuell förlust.
  • Använd inte skönhetsprodukter, t.ex. scrub, eller andra produkter som innehåller mikroplaster.
  • Tvätta dina kläder så skonsamt som möjligt, och undvik att tvätta i onödan. Ofta räcker det att vädra istället.
  • Välj bort bilen som transportmedel när det är möjligt.
  • Kasta inte skräp i naturen. Var särskilt noga med plast vid kust- och sjönära miljöer.
  • Använd båttampar av slitstarka naturmaterial som hampa eller jute. Utslitna och dåliga tampar av exempelvis nylon släpper ifrån sig mängder av plastpartiklar när de nöts ut.
  • Tvätta och slipa din båt på ett miljövänligt sätt. Här finns det exempel på metoder för att hålla din båt fin.

Läs mer om mikroplaster på Havs- och vattenmyndighetens hemsida och på Naturvårdsverkets hemsida. 

Här hittar du programmet för vattenveckan. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.

Kontakt för sidan: Kommuncenter