Miljövänlig båtsäsong

Trots att årets båtsäsong närmar sig sitt slut så kan det vara bra med några tips för en miljövänlig båtsäsong, det blir ju sommar nästa år igen.

  1. Håll båtbotten fri från påväxt, detta sparar bränsle när du kör din båt. Det finns olika metoder att hålla båtbotten ren och de har olika mycket påverkan på miljön. Det vanligaste sättet är att måla med båtbottenfärg, dessa är dock skadliga för både djur och växter i havet. Det bästa är att antingen ta upp båten när den inte används, att använda skrovduk som skydd runt båtens botten eller att mekaniskt ta bort påväxten genom t.ex. spola av båten på en spolplatta. Spolplattor finns vid Oxelösunds Båtvarv och Oxelösunds Motorbåtsklubb. Havs- och vattenmyndigheten

  2. Tömning av toalettavfall i hav, sjöar och vattendrag är sedan den 1 april 2015 förbjuden. Fasta båttoaletter kan tömmas i land via sugtömning som ska finnas i fritidsbåtshamnarna, i Oxelösund finns det en i Gästhamnen. Portabla båttoaletter kan bäras i land och tömmas i en utslagsvask. Båtägare utan toalett ombord kan gå på en landtoalett eller också gräva ner avfallet på land. Transportstyrelsen har en app, Hamnkartan, där du kan se var närmsta tömningsstation finns.

  3. Sopsortera även i båten och kasta avfallet när du kommer till en småbåtshamn. Numera kan du sortera ut glas och metall, på vissa ställen också engångsgrillar och pantflaskor på följande platser: Jogersö, Ramdalshamnen, Kanalen- Stenvik, Gästhamnen, Östersviken, Västra Femöre, Södra Femöre och Sandviken.

Det här gör vi för att få en bättre natur i skärgården och vid våra badplatser. En ren natur är till glädje för oss alla.

Mer information om båtliv och miljö hittar du här.

Här hittar du programmet för vattenveckan. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.

Kontakt för sidan: Kommuncenter