Möjlighet att ändra ditt gymnasieval

Under perioden 23 april - 9 maj är det möjligt att ändra ditt gymnasieval. Du som är nöjd med ditt val behöver inte göra någonting!

Omval görs i gymnasiewebben, där ska du logga in med det användarnamn och lösenord som du använde när du gjorde ditt gymnasieval. Adress till gymnasiewebben: gymnasiewebben.nykoping.se

Tänk på att rangordna dina val så att det program du helst vill gå står som val 1, det du näst helst vill komma in på står som val 2 och så vidare. 

När du sparat dina nya val skriver du ut din ansökan, en så kallad kvittens. För att din ansökan ska vara giltig måste den sökande underteckna kvittensen och lämna den till Breviksskolans studie- och yrkesvägledare. Kvittensen måste lämnas senast den 14 maj.

Din studie- och yrkesvägledare kan inte ändra något i din ansökan.

Slutligt antagningsbesked

Det slutliga antagningsbeskedet kan läsas på gymnasiewebben den 27 juni. Då används slutbetyget från årskurs 9 för fördelning av platser.

Du kan bara bli antagen till en utbildning. Om ditt betyg räcker för antagning till flera av dina alternativ så blir du antagen till den utbildning som har högst rangordning i din ansökan. Blir du antagen till en utbildning i din ansökan så stryks du automatiskt från utbildningar med lägre rangordning i din ansökan. Det är alltså viktigt att du sätter det program du helst vill gå som första val.

När du blivit antagen på en utbildning kan du stå kvar som reserv till högre rangordnade val, men inte till alternativ som har lägre rangordning i din ansökan.

Kontakt för sidan: Kommuncenter