Namnändringar på Björntorp

På Björntorp har man nu bytt namn på avdelningarna till ord med havstema, från att tidigare ha haft bokstäver som namn. Under veckan ska arbetet vara klart med att skylta om ovanför dörrar och på fasader och här är avdelningarnas tidigare och nya namn:

Klockartorpsvägen 1 

A: Kobben 1

B: Kobben 2

C: för närvarande tom avdelning

D: Lotsen

E: E 

Klockartorpsvägen 3

G: Viken

H: Piren

I: Skäret

J: Grundet

K: Holmen

L: Hällen

Sundavägen 11

O: Fyren 1

P: Fyren 2

Kontakt för sidan: Kommuncenter