Dags för föreningar att ansöka om flagga eller fana från Stiftelsen Sveriges Nationaldag

Varje år delar Stiftelsen Sveriges Nationaldag ut flaggor och fanor till organisationer, föreningar eller motsvarande. Om din förening eller organisation vill ansöka är det dags att göra det innan årets slut.

Ansökningarna ska vara inskickade till stiftelsens kansli före den 1 januari 2018.

Privatpersoner kan inte ansöka om en flagga eller fana.

Mer information och ansökningsblanketter finns på Stiftelsen Sveriges Nationaldags hemsida.

Kontakt för sidan: Kommuncenter