Nils Erik Selin ny chef för miljö- och samhällsbyggnad

Nu är en ny miljö- och samhällsbyggnadschef utsedd. Det blir Nils Erik Selin som varit tillförordnad chef för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen sedan april 2016.

- Jag är nöjd med att ha fått en miljö- och samhällsbyggnadschef som kan hjälpa oss med de utmaningar vi står inför när Oxelösund växer och behöver växa genom nybyggnation. Nils-Erik har under sin tid som tillförordnad utvecklat bygglovshanteringen på ett förtjänstfullt sätt. Ett arbete som behöver drivas vidare så att processerna runt byggnation blir så effektiva som möjligt, säger Johan Persson, kommunchef.

- Detta känns väldigt roligt och spännande. Jag har lärt känna organisationen under ett års tid och trivs väldigt bra. Nu gäller det att fortsätta med nya samhällsbyggnadsprojekt och genomföra de som vi redan har startat. Oxelösund har fantastiska förutsättningar att utvecklas utan att för delen ge avkall på natur och miljövärden, säger Nils Erik Selin.

- Jag är väldigt nöjd med det här beslutet att fortsätta arbetet med Nils Erik. Vi får kontinuitet i arbetet och det är bra för personalen också, säger Inge Ståhlgren, ordförande i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar inom följande områden: miljö- och hälsoskydd, översiktlig planering och detaljplanering, bygglov, gator och vägar.

Nils Erik Selin tillträder tjänsten 1/4.

Kontakt för sidan: Kommuncenter