Ny detaljplan klar i Peterslund!

Planen innebär ny mark för småhus och kedjehus centralt i Peterslund...

Planen innebär att ny mark för småhus och radhus skapats centralt i Peterslund. Detaljplanen för del av fastigheten Stjärnholm 5:37 har nu vunnit laga kraft, vilket gör det möjligt att bygga ett 10-tal kedjehus eller 4 villor i norra delen av planområdet. De nya fastigheterna kommer att ha parkering på egna tomten och få namnet Vinbäret. Detaljplanen innebär även att dagens gång- och cykelväg breddas och att Tranbärsvägen binds ihop med Hagtornsvägen.

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter