Ny förvaltningschef för Utbildningsförvaltningen

Rekryteringen av ny förvaltningschef för Utbildningsförvaltningen är nu klar och Micke Wallström påbörjar denna för kommunen strategiskt viktiga tjänst 17 september.

Totalt sökte 17 mycket kompetenta personer tjänsten. ”Det är glädjande att det finns så många som vill axla denna strategiskt viktiga tjänst hos oss. Ur positiv bemärkelse var detta en av de allra svåraste rekryteringar som jag någonsin genomfört” säger Johan Persson, kommunchef.

Micke Wallström kommer närmast från uppdraget som verksamhetschef i Lärande AB. Yrkesbanan började som grundskolelärare och utvecklades sedan till lärare vid lärarutbildningen vid Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH) i Stockholm. Under en sexårsperiod ansvarade Micke för ledarutvecklingen inom Nyköpings kommun för att sedan utvecklas till rektorsskap för Långsätterskolan under fyra år. Mellan 2011 och 2015 innehade han tjänsten som rektor vid Herrhagsskolan och samordningschef för Arnö/Tunabergs förskolor och skolor i Nyköping. På Micke Wallströms meritlista finns också författarskap av friluftsguider och landslagsledarskap i Orientering.

”Jag drivs av att alla elever i skolan ges en optimerad utveckling utifrån ett 1 – 19 års perspektiv”, säger Micke Wallström. ”Alla medarbetare ska oavsett funktion få uppleva utveckling och genom sin kompetens och sitt engagemang få möjlighet att bidra till goda lärmiljöer och lärprocesser”.  

Medskapande, transparens, uthållighet, kommunikation och att kontinuerligt identifiera alternativ är honnörsord som Micke framhåller i sitt ledarskap. När Micke ombeds reflektera över det kommande uppdraget säger han:  ”Skolans kvalitet är en direkt spegelbild av en stads utveckling och jag hoppas kunna bidra med att utveckla hela Oxelösund”

På fritiden prioriterar Micke familjen på Arnö i Nyköping, träningen och friluftslivet som utöver skrivandet av friluftsguider också kan leda till längre skidturer, som 2014 då Micke för att projicera på forskning av sjukdomen MS genomförde projektet ”Tour de Skanderna” mellan Grövelsjön och Treriksröset.

”Jag är mycket nöjd över att Micke Wallström kommer till oss i denna tjänst och ser fram emot de bidrag som jag vet att Micke kommer ge oss i Oxelösund. Det gäller såväl utvecklingen av resultaten i våra förskolor och skolor som samhällsutvecklingen av Oxelösund där utbildningsverksamheten har en viktig roll”, avslutar Johan Persson, kommunchef.

Kontakt för sidan: Kommuncenter