Ny Renhållningsordning

Nu har Oxelösunds och Nyköpings kommun en ny gemensam Renhållningsordning! Båda kommunernas fullmäktige har fattat beslut i oktober så den nya Renhållningsordningen med avfallsplan och avfallsföreskrifter gäller från och med den 15 november. Avfallsplanen anger de mål och åtgärder som kommunerna vill vidta för att minska avfallets mängd och farlighet, den anger även de mål och åtgärder som behövs för att omhänderta och behandla avfall på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Läs mer om Renhållningsordningen

Kontakt för sidan: Kommuncenter