Nya detaljplaner på samråd

Den 31 mars 2017 börjar samrådet för två nya detaljplaner. Dels detaljplan för Tallholmen med mera som syftar till att underlätta för området att ansluta sig till det kommunala VA-nätet, dels detaljplan för Stenvikshöjden som möjliggör bostäder på tre platser i planen.

Samrådet pågår till och med 21 april 2017. Synpunkter lämnas skriftligen till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Läs mer här.

Kontakt för sidan: Kommuncenter