Onnea Suomi 100! Grattis Finland 100!

Sinivalkoiset värit näkyvät kaikkialla 6. joulukuuta Suomen 100-vuotispäivän kunniaksi. Oxelösundin asukkaista n. 1700 henkilöllä on suomalaistausta, mutta juhlinta on tarkoitettu kaikille. Päivän aikana on mm. mahdollista osallistua seppeleenlaskuun hautausmaalla, juhlia kakkukesteillä Sjötångenin ja Björntorpin vanhainkodeissa tai käydä tutustumassa Vuoden luontokuvat -näyttelyyn Galleri K:ssa Koordinatenissa. Tai miksei opettelemalla muutamia sanoja kansallisella vähemmistökielellä: Onnea Suomi - Grattis Finland! 

På svenska. De blåvita färgerna syns överallt den 6 december för att uppmärksamma Finlands 100-årsdag. I Oxelösund har ca 1.700 personer finländsk bakgrund men firandet är till för alla. Under dagen finns det bl a möjlighet att delta i kransnedläggning vid minnestenen på kyrkogården, fira med tårtkalas på Sjötången och Björntorp eller besöka utställningen med Finlands bästa naturbilder på Galleri K på Koordinaten. Eller varför inte passa på att lära sig några ord på det nationella minoritetsspråket: Grattis Finland - Onnea Suomi!

Päivän ohjelma/Dagens program

klo 10.00 Seppeleen lasku hautausmaalla. Kransläggning på kyrkogården.

Kahvit Kipinällä tilaisuuden jälkeen. Fika hos Kipinä efter tillställningen.

klo 13.30 Kakkukestit/tårtkalas, Sjötången

klo 15.00 Kakkukestit/tårtkalas, Björntorp

klo 18.00 Kaksikielinen messu/Tvåspråkig mässa, St. Botvid

Kirkkokahvit. Kyrkkaffe

"Vuoden luontokuva Suomessa" -näyttely Koordinatenissa 9. tammikuuta asti.

Utställning "Årets naturbild i Finland" på Koordinaten t o m den 9 december.

"Tuntematon sotilas" -elokuva saa Ruotsin ensi-iltansa ja sitä esitetään kahdella näytöksellä Nyköpingissä.

"Okänd soldat" har premiär i Sverige och visas med två föreställningar i Nyköping.

Kontakt för sidan: Kommuncenter