Övernattning i park inte tillåten

Kommunen har tagit emot en orosanmälan gällande en person som övernattar på en parkbänk i Järnvägsparken. Den har handlagts enligt individ- och familjeomsorgens rutiner. Kommunens uppdrag via individ- och familjeomsorgen är bland annat att se till att alla som har behov av eller skäl till det får tak över huvudet. Det görs alltid en individuell bedömning.

I Sverige har du möjlighet att sova utomhus under förutsättning att du fått tillåtelse av markägare eller om det sker enligt allemansrätt eller är förenligt med de lokala ordningsföreskrifterna avseende allmän platsmark.

Enligt Oxelösund kommuns ordningsföreskrifter är camping/övernattning inte tillåten på annan plats än den som är inrättad för det ändamålet. Övernattning i Järnvägsparken är alltså inte tillåten. Kommunen har därför varit i kontakt med polisen. 

Kontakt för sidan: Kommuncenter