Oxelösund klättrar i Lärarförbundets ranking

Oxelösund klättrar från plats 179 till 138 bland Sveriges 290 kommuner i Lärarförbundets ranking när det gäller förskole-och skolverksamhet. Det är mycket positivt och ännu ett tecken på att vi är på rätt väg.

Lärarförbundets ranking bygger på 13 olika kriterier som, utifrån ett fackligt perspektiv, viktas och summeras till ett totalresultat. Hög lönenivå, behöriga lärare och hög lärartäthet viktas högt men också elevernas skolresultat finns med i bedömningen. Viktigt att påpeka är att ett antal mått, såsom kunskapsresultat och meritpoäng, härrör från 2016 och det har förstås hänt en del sedan dess.

Resultatet bekräftar att vi i Oxelösund lägger en stor andel av tillgängliga resurser nära barn och elever. Vi har en hög andel legitimerade förskollärare och lärare och löneläget i kommunen är bra. Det är förstås något vi vill behålla eftersom kompetenta medarbetare är, enligt tillgänglig forskning, den enskilt viktigaste faktorn när det gäller kvalitet och resultat i våra verksamheter.

Vi kan också se att det arbete som påbörjats för att förbättra skolresultaten, när det gäller betyg i alla ämnen och det genomsnittligt meritvärde hos våra nior, måste fortsätta. Vi vet redan nu att årets resultat ser ännu bättre ut vilket kommer att visa sig i nästa års ranking.

Utbildningsnämnden har fastställt ett långsiktigt mål, kopplat till Kommunfullmäktiges vision, som innebär att vi senast år 2025 ska tillhöra landets 25 % bästa förskole-och skolkommuner i den ranking som sker årligen i ”Öppna jämförelser”. Jag är säker på att vi, med gemensamma krafter och fortsatt hårt arbete, kommer att nå det målet!

Som sagt: vi är på rätt väg!

Peter Rasmussen, utbildningschef

Kontakt för sidan: Kommuncenter