Oxelösund vill bygga fler bostäder för 60+

Kommunstyrelsen beslutade i dag att ge Kiladalenhus en direktanvisning för att bygga fler bostäder för åldersgruppen 60+. Platsen där bostäderna är tänkta att byggas är i kvarteret Vinbäret strax norr om Peterslundsskolan.

En direktanvisning innebär att en byggherre har rätt att under 8 månader marknadsföra och sälja in sitt projekt. Det kan göras när en exploatör har en unik idé. Behovet av mindre och mer lättskötta bostäder är stort i Oxelösund och Kiladalens idé omfattar just sådana.

- Det är ett spännande projekt som vi hoppas ska falla väl ut eftersom behovet av nya bostäder i Oxelösund är stort. Vi ser att detta kan leda till en flyttkedja där invånare som äger större hus och skulle önska ett mindre boende nu får ett attraktivt boendealternativ. Många medborgare har efterlyst just detta och vi har arbetat för att tillskapa ett sådant alternativ, säger Catharina Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande.

I de diskussioner som förts handlar det om 8-10 hus. Om de säljer tillräckligt bra går kommunen vidare och tecknar exploateringsavtal och köpeavtal. Därefter kan bygget dra i gång.

- Det lokala konceptet som Kildalenhus har är intressant. Stommarna tillverkas i närområdet, de har egna snickare och de använder sig av lokala hantverkare. Det i kombination med fokuset på bostäder för åldersgruppen 60+ gör att Kommunstyrelsen beslutade om direktanvisningen till Kiladalenhus, säger Johan Persson, kommunchef.

Kontakt för sidan: Kommuncenter