Oxelösunds Hamn vill bygga naturgasterminal

Oxelösunds Hamn vill bygga ett lager och en anläggning för flytande naturgas (LNG) i hamnområdets östra del. Därför har de ansökt om ändring av detaljplanen inom sitt område. Naturgas är brandfarligt och anläggningen kommer därför att omfattas av särskilda krav för denna typ av anläggningar. Naturgasen kommer att göra det möjligt för SSAB att kraftigt minska sina koldioxidutsläpp. Tillkomsten av en LNG-anläggning är ett viktigt första steg mot SSABs mål att vara fossilfritt år 2045. 

Samråd har hållits med berörda myndigheter och arbetet med detaljplanen och  tillståndsansökningar har startats. Ett samrådsförslag väntas kunna visas för allmänheten i februari 2018.

Här kan du läsa mer om detaljplanen för detta ärende.

Här hittar du övriga pågående detaljplaner.

Mer om SSABs mål att bli fossilfritt kan du läsa på SSABs hemsida

 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter