Har kommunen följt revisorernas rekommendationer?

Revisorerna har följt upp hur kommunen och Kustbostäder använt sig av  rekommendationer och synpunkter som gavs i 2015 års granskningar.

Granskningarna behandlade kommunens fastighetsunderhåll, anmälningsplikten för barn som misstänks fara illa samt vård- och omsorgsnämndens debiteringsrutiner.

De flesta utlovade åtgärder har genomförts eller är på gång. Men två allvarligare brister är ännu inte avhjälpta. Vilka?

Läs mer här.

Kontakt för sidan: Kommuncenter