Preliminärt schema VT2018, Campus Oxelösund

Dessa scheman är fortfarande preliminära! Justeringar, ändringar och tillägg kommer att göras.

Kontrollera alltid att du har aktuellt schema vid kursstart eller delkursstart!

Schema VT2018 (grundläggande nivå)
Schema VT2018 (gymnasial nivå)
Schema VT2018 (Vård- och omsorgsutbildning)

Kontakt för sidan: Kommuncenter