Regeringsansökan om att bilda Region Sörmland

Landstinget Sörmland har beslutat att ansöka hos regeringen om att bilda Region Sörmland. Tanken är att den nya länsregionen ska träda i kraft 1 januari 2019. Riksdagen förväntas fatta beslut sommaren 2018.

Regeringsansökan innebär att Landstinget Sörmland, Regionförbundet Sörmland och kollektivtrafikmyndigheten från 1 januari 2019 samlas i en enda organisation. Att samla det regionala utvecklingsarbetet innebär att arbetet bedrivs av en enda organisation istället för flera. Det handlar bland annat om infrastruktur som vägar, järnvägar och bredband som skapar möjligheter för en större arbetsmarknad där människor kan leva, arbeta och studera där de själva vill.

Läs mer om regionbildningen på Landstinget Sörmlands hemsida.

 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter