Så ser visionen ut för Oxelösunds skärgård 2030!

Nu har du som medborgare åter igen chansen att lämna synpunkter på den fördjupade översiktsplanen för Oxelösunds skärgård 2030 fram till den 17 december. Missa inte att skicka in dina synpunkter!

Kommunen har tagit fram en fördjupad översiktsplan över Oxelösunds skärgård 2030. Planen beskriver kommunens vision om den framtida skärgården som innefattar kommunens öar med undantag från Femöre och Jogersö.

Efter samrådsperioden har inkomna synpunkter arbetats in i förslaget och besvarats i en samrådsredogörelse. Kommunstyrelsen har nu beslutat att den fördjupade översiktsplanen för Oxelösunds skärgård 2030 ska ställas ut för granskning. Fram till den 17 december kan samtliga medborgare i Oxelösund lämna synpunkter på förslaget.

Planen fokuserar på friluftsliv och turism, utveckling av skärgårdssamhället och båtlivet samt bevarande av viktiga natur- och kulturvärden. Kommunen vill utveckla och tillgängliggöra skärgården så att fler kan ta del av den. Läs mer här.

Kommunen ser fram emot dina synpunkter på den tänkta utvecklingen av vår gemensamma skärgård! 

Kontakt för sidan: Kommuncenter