Skolavslutningar i Oxelösund

Skolavslutning och sommarlov nalkas. Vi önskar alla elever i Oxelösund ett riktigt skönt sommarlov. Nedan kan du läsa om tid och plats för respektive skola.

 

Breviksskolan
Årskurs 6-8, 09.00 på skolgården. Vid dåligt väder hålls avslutningen i sporthallen och då kan dessvärre inte anhöriga medverka. Årskurs 9, 11.00 på skolgården. Vid dåligt väder hålls avslutningen i aulan. Anhöriga kan delta i mån av plats.

D-skolan
D-skolans avslutning börjar 08.10 med att eleverna samlas i klassrummen. 09.00 paraderar eleverna runt skolan innan de ställer upp på skolgården och genomför avslutningsprogrammet framför skolbyggnaden. Vid dåligt väder hålls programmet i matsalen och då kan dessvärre inte anhöriga medverka.

Peterslundsskolan
Eleverna på Peterslundsskolan samlas 08.45 i sina klassrum och tågar gemensamt till ”Kullen”. Programmet på "Kullen" startar 09.00. Vid dåligt väder hålls programmet i idrottssalen och då kan dessvärre inte anhöriga medverka. Eleverna går sedan tillbaka till sina klassrum och önskar varandra glad sommar. Eleverna slutar efter detta och fritids tar vid.

Ramdalsskolan
Ramdalsskolans avslutning börjar med att eleverna tågar från sina klassrum 08.30 till idrottshallen. Eleverna går in i salen från baksidan. Föräldrar är välkomna till sporthallen, insläpp till läktaren i sporthallen från 08.10. 

Kontakt för sidan: Kommuncenter