Stadsodling på Frösängs gärde

Kommunen har mottagit 300 000 kr från Boverket för stöd till utemiljöer som ska gå till ett projekt för stadsodling på Frösängs gärde.

Oxelösunds kommun vill, tillsammans med frivilliga medborgare och boende i närområdet, genomföra ett projekt med stadsodling på Frösängs gärde.  Projektet ska främja integrationen. Detta genom att skapa en mötesplats där människor med olika bakgrunder kan mötas i odlingsintresset. 

Läs mer här.

Kontakt för sidan: Kommuncenter