Stenviksbadets parkering

Nu renoverar vi parkeringsplatsen vid Stenviksbadet. Det blir nya räcken mot gräsytan och cykelparkeringen får en egen infart samt nya cykelställ. Ett nytt lager asfalt läggs över hela ytan.

Kontakt för sidan: Kommuncenter