The Forbidden Orchestra avrundar vårens konsertprogram på Koordinaten

Onsdag 25 april ges den sista Koordinatenkonserten innan sommaren. Sist ut är

fem kvinnliga musiker som spelar på förbjudna instrument.

The Forbidden Orchestra

Under årets första månader har ett flertal olika akter gästat Koordinaten och nu är det dags för vårens sista spelning.

The Forbidden Orchestra ger en konsertföreställning som binder samman musikhistoria med könsnormer och yttrandefrihet. De fem musikerna kommer från olika länder men gemensamt för dem är att de alla spelar på instrument som är eller har varit förbjudna eller tabubelagda för kvinnor i deras hemländer.

Mer information om konserten finns på visitoxelosund.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter