Tillfälliga lokaler vid ombyggnation

Första etappen av sanering på Ramdalsskolan påbörjas under vårterminens början. I början av året kommer de tillfälliga lokalerna i form av moduler att vara på plats. Lokalerna kommer att fungera som tillfälliga klassrum för de ytor som påverkas av ombyggnationen inne på skolan. Modulerna placeras på gräsytan bredvid skolan.

Evakueringen och saneringen är planerad tillsammans med skolans verksamhet.

Information kring vilka barn som ska vistas i de tillfälliga lokalerna kommer skolan att informera vårdnadshavare om.

Tidigare nyheter om Ramdalsskolan kan du läsa här.

Har du fler frågor? 

Har du fastighetsrelaterade frågor kan du kontakta ekonomichef/fastighetschef Magnus Petersson, magnus.petersson@oxelosund.se, 0155-382 24 eller kommunchef Johan Persson, johan.persson@oxelosund.se, 0155-381 01. 

Har du frågor om hur det påverkar verksamheten, kontakta rektor Jan Thorell, jan.thorell.1@oxelosund.se, 0155-386 10.

Publicerat 2017-12-21

Kontakt för sidan: Kommuncenter