Tyck till i sommar!

Under sommaren finns två detaljplaner ute på samråd.

Det är detaljplanen för östra och södra Jogersö samt detaljplanen för hamnens LNG-anläggning som är ute på samråd. För Jogersös nya detaljplan finns möjlighet att lämna synpunkter ända fram till och med 28/8. För hamnens plan finns samma möjlighet fram till och med 23/7. Du kan läsa mer om planerna på deras respektive sidor. 

Detaljplan för östra och södra Jogersö

Detaljplan för del av Oxelö 7:60 i Oxelösunds hamn

Kontakt för sidan: Kommuncenter