Utställning av översiktsplan Oxelösund 2030

Nu är kommunens omarbetade förslag till översiktsplan "Oxelösund 2030" på utställning.

Från 7:e februari till 8:e april är kommunens förslag till översiktsplan "Oxelösund 2030" ute på utställning och du kan tycka till om den framtida utvecklingen i Oxelösund.

 

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Oxelösunds kommun. Planen ska visa kommunens vision år 2030.

Kommunen har som mål att öka befolkningen med 1 procent varje år vilket medför ett ökat behov av bostäder, handel och service. Den här utvecklingen ska ske i samspel med bevarande av Oxelösunds starka värden som natur och skärgård.

Synpunkterna som kom in under samrådet har behandlats och planförslaget omarbetats. Arbetet med översiktsplanen går nu in i nästa skede, "utställning", där medborgare och andra på nytt får möjlighet att lämna synpunkter.

Synpunkterna som du skickar in behandlas i det fortsatta arbetet med översiktsplanen.

På hemsidan www.oversiktsplan.nu kan du se förslaget som en klickbar karta, läsa tillhörande dokument samt skicka in dina synpunkter, tankar och idéer till kommunen.

Besök Koordinaten om du vill ha hjälp att komma igång på webben eller om du hellre vill skicka in dina synpunkter med post. Koordinaten hittar du på adressen Järntorget 7-9.

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter