Vad är spökgarn och varför finns det i våra hav och sjöar?

Med spökgarn menas förlorade fiskenät och trålar som fortsätter att fiska utan att någon tar hand om fångsten. Problematiken omfattar även andra typer av redskap som burar och ryssjor.

Förutom fiskar så riskerar även fåglar och andra marina djur, t.ex. sälar, att trassla in sig i redskapen och kvävas eller svälta ihjäl. Problemen med spökfiske är allmänt kända och uppmärksammade. Men i dagsläget saknas det tillräckliga kunskaper om effekterna på ekosystemen.

För närvarande räknar man med att det finns minst 100 mil fiskande spökgarn i Östersjön och flera projekt för insamling av dem pågår.

Utanför Oxelösund finns det ett antal vrak och kring dessa fastnar det och samlas spökgarn som ställer till med problem, förutom tidigare nämnda så bidrar även dessa till spridning av mikroplaster när de nöts sönder, de utgör också en fara för dykare som är nere och utforskar vraken.

Det planeras flera projekt för insamling av spökgarn kring kusten i Oxelösund, mer info kommer när de är igång vilket beräknas vara tidigast våren 2018.

Vill du veta mer om spökgarn så kan du läsa om det här

Havs och vattenmyndigheten

Håll Sverige rent

Här hittar du programmet för vattenveckan. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.

Kontakt för sidan: Kommuncenter