Vad händer på Björntorp och Sjötången i mars? Med uppdatering om inställda aktiviteter.

Uppdatering 2020-03-12:

Tillsvidare kommer alla inbokade underhållare och bio-aktiviteter att ställas in, p.g.a. Folkhälsomyndighetens avrådan om besök på äldreboenden. Vi meddelar så snart något ändras och tackar för förståelsen.

Här hittar du månadsbladen för mars 2020:

Aktiviteter på Björntorp under mars 2020

Aktiviteter på Sjötången under mars 2020

Kontakt för sidan: Kommuncenter