Välkommen till öppet sammanträde med Utbildningsnämnden

Välkommen att närvara som åhörare på Utbildningsnämndens sammanträde 25 september 2017.

Mötet börjar 8.15 och slutar cirka 12.00. Under fikapausen är du välkommen att ställa frågor till utbildningsnämndens politiker.

Mötet hålls i kommunhuset, rum 293. 

Sammanträdet kommer till största del att handla om följande:

•     Delårsrapporten
•     Det systematiska kvalitetsarbetet
•     Budget i balans
•     Information från verksamheten
•     Sammanträdesdagar

Varmt välkommen! 

Vilka ärenden som kommer att behandlas kan du läsa här.

Ingen föranmälan krävs.

Kontakt för sidan: Kommuncenter