Välkommen till utbildningsnämndens sammanträde

Välkommen att närvara som åhörare på utbildningsnämndens sammanträde måndag 11 december 2017.

Mötet börjar 8.15 och slutar cirka 12.00. Under pausen kan du ställa frågor till utbildningsnämndens politiker.

Mötet hålls i kommunhuset, rum 293. Ingen föranmälan krävs.

Vilka ärenden som kommer att behandlas kan du läsa här.

 

 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter