Valnämndens onsdagsräkning

Valnämndens rösträkning äger rum onsdag 12 september, klockan 9.30 i kommunhuset rum 292, Höjdgatan 26 Oxelösund

Valnämnden behandlar de förtidsröster som röstmottagarna preliminärt har underkänt på valdagen samt de förtidsröster som aldrig granskats i någon vallokal.

Sammanträdet är offentligt.

Kontakt för sidan: Kommuncenter