Vattenbrist farligt för vilda djur

I dessa varma och torra tider är det flera vilda djur som far illa på grund av vattenbrist.

Flera djur har påträffats döda och andra i allvarligt utmattningstillstånd.

Vi uppmanar allmänheten att ställa ut vatten i trädgårdar och liknande för att hjälpa djuren.

Kontakt för sidan: Kommuncenter