Förlängd samrådstid för del av Vildvinet 2

Nu finns möjligheter att lämna synpunkter för den nya detaljplanen för del av Vildvinet 2. Folkets hus, Cupols nöjeslokaler med mera får ny användning i nya förslaget.

Samrådstiden är på grund av problem med utskicken förlängd med 1 dag. Syftet med detaljplanen är att medge ändrad användning för i huvudsak bostäder i Folkets Hus, Cupols nöjeslokaler, samlingssalar, Rådssalen och teatern/biografen Tärnan, invigd 1956, samt en kontorsdel från 1976. Läs mer här.

Kontakt för sidan: Kommuncenter