Visste du att du kan få hjälp av ett personligt ombud? Kom och träffa oss på Koordinaten 2 maj!

Tycker du det känns krångligt att söka rätt sorts läkare? Vet du inte vem på kommunen du ska kontakta? Har du svårt att veta vilka behov och rättigheter du har?

Ett personligt ombud kan hjälpa dig! Kom och träffa de personliga ombuden Marie-Louise Fredén och Marie Karlsson på Koordinaten på onsdag om du vill ha mer information om vad du kan få hjälp med.

Plats: Koordinaten, vid cafeét
Datum: Onsdag 2 maj
Tid: 10–12

Personligt ombud finns till för dig som är över 18 år med en långvarig psykisk funktionsnedsättning eller stora svårigheter i vardagen, och ditt ombud fungerar som stöd för dig i kontakten med olika myndigheter, vården och andra aktörer. Stödet är frivilligt och gratis.

För mer information, gå in på sidan Personligt ombud

Kontakt för sidan: Kommuncenter