Äldreomsorg

Oxelösunds kommun erbjuder ett brett utbud av insatser för äldre.

I menyn till vänster hittar du information om våra verksamheter inom äldreomsorgen. 

Här finns även information om annat stöd och hjälp för dig som äldre inom Oxelösunds kommun:

Äldreboende och andra särskilda boenden
Färdtjänst
Hjälp i hemmet
Rehabilitering och hjälpmedel
Bostadsanpassning
Anhörigstöd

Du kan till exempel få anhörigstöd, färdtjänst, trygghetslarm, hemtjänst, matdistribution, dagverksamhet eller särskilt boende. Särskilt boende är det samlade namnet för äldreboende och demensboende. Vi erbjuder även korttidsvistelse och växelvård. 

Om du vill ansöka om insats eller känner oro för en anhörig eller granne så är du välkommen att kontakta våra biståndshandläggare. 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Biståndshandläggare 
Gunilla Blick 0155-385 85
Britt Sulonen 0155-384 15
Annika Linder 0155-384 88
Lise-Lotte Rådstam 0155-384 82

Kontakt för sidan: Kommuncenter