Handläggning

Ansökan
Du ansöker om hjälp och stöd genom att kontakta biståndshandläggaren. Kontaktuppgifter finns till höger på den här sidan. Ansökningsblankett finns som länk till höger på sidan, den vill vi gärna att du skickar till oss innan vi kommer på hembesök. 

Utredning
När du ansöker om bistånd görs en utredning. Ansökan prövas individuellt, utifrån dina behov.

Du har rätt att läsa de utredningar och anteckningar som biståndshandläggaren gör i ditt ärende. Alla som ansöker om bistånd registreras i ett dataregister. 

Beslut
När biståndshandläggaren har beslutat om insats tar berörd enhetschef över och ser till att uppdraget utförs. Alla beslut dokumenteras. 

Överklagan
Om du får ett avslagsbeslut så får du tillsammans med beslutet också informationen om hur du kan göra för att överklaga beslutet.

Du kan kontakta din biståndshandläggare för att få hjälp med att skriva en överklagan.

 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Äldreomsorgsförvaltningen
613 81 Oxelösund

För att komma i kontakt med biståndshandläggare, ring kommuncenter 0155-380 00

Agneta Karlsson
Enhetschef biståndshandläggare
Telefon 0155-383 92

Kontakt för sidan: Kommuncenter